Nieuws

In december 2017 heeft de 400ste deelnemer zich aangemeld voor ‘Vertrouwen Werkt’. Een mijlpaal, want daarmee zit het onderzoek ‘officieel’ vol.

Doelen

Doel van het onderzoek is dat zoveel mogelijk mensen met een bijstandsuitkering:

  • Werk vinden;
  • Parttime werk hebben;
  • Met re-integratieactiviteiten hun kansen op werk vergroten;
  • Vrijwilligerswerk doen of op een andere manier maatschappelijk actief zijn.

Wat een haalbaar doel is, verschilt per persoon. Alle 400 deelnemers hebben inmiddels een startgesprek gehad waarin ze met de klantmanager besproken hebben wat voor hen een haalbaar doel is.  Bij 95% zijn in het eerste half jaar de persoonlijke doelen bepaald. Dit blijkt uit de 1e voortgangsrapportage van de gemeente en de 1e onderzoeksrapportage van Tilburg University. 
Er zijn ook afspraken gemaakt welke stappen zij nemen om dit doel te halen.

Een jaar na het begin van het onderzoek zijn er opnieuw twee rapporten uitgebracht: 2voortgangsrapportage van de gemeente en de 2e onderzoeksrapportage van Tilburg University/Reflect. De eerste resultaten laten positieve effecten zien. Zo gaan er bijv. meer mensen parttime werken wanneer ze meer mogen houden van wat ze verdienen. Ook is gekeken naar het aantal mensen dat parttime is gaan werken. Dit is gestegen in de onderzoeksgroep ‘verdienen loont’. De mensen in deze groep mochten meer houden van wat zij bijverdienden. De definitieve resultaten van het onderzoek worden eind 2019 bekend.