Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Zit er asbest in het dak van uw woning of bedrijf? Dan bent u verplicht dit asbest voor 2024 te verwijderen. U moet altijd bij de gemeente melden dat u asbest gaat verwijderen. Dat kan een kostbare ingreep zijn, daarom is er een subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De subsidie is € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak, met een maximum van € 25.000 per adres. 

Voorwaarden

  • U kunt de subsidie aanvragen als u de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Het maakt niet uit of u particulier, agrariër, ondernemer, non-profitorganisatie bent.
  • Uw aanvraag voor subsidie moet uiterlijk op 31 december 2019 voor 17.00 uur ingediend zijn bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aanvragen kunt u doen via MIJNRVO.

Subsidie

U krijgt de subsidie alleen als de oppervlakte van het asbestdak meer dan 35 m2 is. Voor 2016 is een budget van € 10 miljoen in totaal beschikbaar. Ieder jaar wordt een maximumbedrag (subsidieplafond) bekendgemaakt. Dient u een aanvraag in voor een jaar waarin het subsidieplafond is bereikt, dan verschuift de datum van ontvangst van uw aanvraag naar 1 januari van het jaar daarop. De regeling eindigt op 1 januari 2020. 

Verantwoordelijkheid

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. In de meeste gevallen moet u daarvoor een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf laten komen. Alleen een asbestdak van maximaal 35m2 in goede toestand mag u zelf verwijderen. En dan ook alleen in strikt omschreven gevallen.
Vraag bij de gemeente na om welke gevallen dat gaat! tel. (0317) 49 27 08, ondernemersloket@wageningen.nl

Meer regelingen

  • Bent of was u agrariër of bent u eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok? Dan is er nog een andere regeling waar u tot 2016 gebruik van kunt maken: ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Kijk voor meer informatie op www.asbestvanhetdak.nl.
  • Bedrijven kunnen ook gebruikmaken van fiscale regelingen voor verwijdering van asbest.